با سلام و احترام
گرايش نشريه هاي كتابداري و اطلاع رساني فارسي زبان به موضوعات تخصصي  در خور توجه و تحسين است.  همانطور كه اكثر همكاران محترم مطلعند نشريه هاي همچون اطلاع شناسي پرداختن به موضوعاتي از قبل تعيين شده را سرلوحه كاري خود قرار داده اند بگونه اي كه با اعلام قبلي موضوعات شماره هاي آينده نشريه امكان مطالعه و بررسي درباره موضوع مورد نظر به همگان داده مي شود.  اقدام نشريه فصلنامه كتاب نيز در مشخص كردن موضوع  نمايه سازي و حيطه هاي مرتبط با آن امري در خور تحسين است كه به نظر مي رسد بايد تداوم داشته باشد. اميد آنكه در ساير نشريه ها نيز شاهد چنين حركتي باشيم
با تشكر معرفت
/ 0 نظر / 3 بازدید