همکاری گروهی!

با سلام

وقتی خبر همکاری گروهی مرتبط با اساتید و دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی را می شنوم یا در نشریات و جراید می خوانم، شادی زایدالوصفی دارم. بسیاری از اوقات پیشرفت آنها را که در قالب انتشار متنی در روزنامه ملی یا محلی، نگارش مقاله ای، کتابی یا آثاری از این دست مشاهده می کنم شوقی وصف ناپذیر سراسر وجودم را می گیرد. بویژه هنگامی که آن اثر از دانشجویان کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه سمنان باشد، خرسندی مان چندبرابر می شود.

تحرک های علمی دانشجویان که بیشتر در بستر انجمن های علمی شکل گرفته و هدایت می شوند، زمینه ساز توفیقات بیشتر حرفه ای آنان در  آینده می باشد. آنهایی که فعالیت علمی و پژوهشی دارند به خوبی با مشکلات مرتبط با امر پژوهش آشنایند. گرچه همواره باید تلاش کرد مشکلات را از پیش رو برداشت. به نظر می رسد باید با تحقیق و پژوهش همداستان شد و با آن زندگی کرد. از برخی دانشجویان کتابداری سمنان (همچون خانم سیروسی، خانم زودرنج، خانم حیدری، خانم عمروانی، آقای ناظری و بسیاری دیگر)، اخیرا فعالیت ها و آثاری منتشر شده یا در دست انتشار دیده ام. امیدوارم این آثار و فعالیت ها همیشگی باشند.

با احترام

معرفت

/ 1 نظر / 5 بازدید
سنجد

تمامی آثاری که از دانشجویان دیده می شود . نتیجه انرزی های مثبت و حمایت های شماست . امیدوارم که در ترم های آتی واحد های بیشتری با دانشجویان بردارید به دلیل اینکه به نظر من تنها کلاسهای پر بازده کلاس های شماست. با احترام