نظریه های رفتار اطلاعاتی: دروازه بانی شبکه

درود بر شما

نظریه دروازه بانی شبکه را به انگلیسی با عنوان Network Gatekeeping Theory مطرح می کنند. درباه این نظریه در صفحه 295 کتاب "نظریه های رفتار اطلاعاتی" ویراسته کارن فیشر و همکارانش مطالب زیر را به صورت خلاصه می خوانیم:

مفهوم دروازه بان ابتدا توسط کورت لوین، روان شناس اجتماعی، مطرح شد. با ظهور شبکه، بارزیلا نیهون (Karine Barzilia Nahon) نظریه دروازه بانی شبکه را مطرح کرد. در دروازه بانی شبکه پنج مفهوم پایه وجود دارد:

1. دروازه: مدخل ورود به شبکه یا خروج از شبکه

2. دروازه بانی: فرایند کنترل اطلاعات، همزمان با ورود اطلاعات از طریق دروازه، شامل فعالیت هایی مثل انتخاب، اضافات، پنهان کردن، نمایش دادن، هدایت کردن، فیلتر کردن، تخلیه اطلاعات، زمانبندی و ...

3.سازو کار دروازه بانی: ابزار، فناوری یا روش به کار رفته برای انجام فرایند دروازه بانی

4. دروازه بان شبکه: یک موجودیت (شخص، سازمان یا نهاد حاکم) که از طریق سازو کار دروازه بانی در شبکه، قدرت دروازه بانی دارد.

5. دروازه بانی شده: موجودیتی که در معرض دروازه بانی قرار دارد.

سه کارکرد اصلی دروازه بانان شبکه عبارتست از:

1. جلوگیری از ورود اطلاعات نامطلوب بیرونی

2. جلوگیری از خروج اطلاعات نامطلوب به بیرون

3. کنترل درون شبکه

نظریات مرتبط با رفتار اطلاعاتی در حوزه ها و بافت های متفاوت قابل استفاده است به نظر می رسد این نظریه ضمن اینکه در حوزه رفتار اطلاعاتی قابل تامل است، در حوزه رسانه و مطبوعات نیز حرف هایی بسیاری برای گفتن داشته باشد.

اینکه چه استفاده ای از این نظریه در حوزه های مختلف می توان نمود نیاز به تامل دارد. به نظر می رسد تفکر درباره این نظریه و بسط آن به حوزه های موضوعی دیگر، ضمن جذاب بودن، خلاقیت رانیز برانگیزاند. 

با احترام

 

 

/ 0 نظر / 53 بازدید