ابزارهای کاوش در اینترنت

با سلام

بحث و بررسی بر روی ابزارهای کاوش اینترنتی در گروه های کتابداری همواره مورد توجه کتابداران و اساتید کتابداری بوده است. در ترم اول سال جاری (٨٧) این موضوع در بین دانشجویان کتابداری سمنان نیز مطرح و مورد توجه قرار گرفت. پیشنهاد انتشار ویژه نامه ای با عنوان آشنایی با ابزارهای کاوش در اینترنت را قرار است به سردبیر محترم کتاب ماه کلیات بدهم و امیدوارم پس از تاییدسردبیر محترم کتاب ماه کلیات، دوستان ما به این موضوع به صورت تخصصی تر بپردازند.

باتشکر

/ 0 نظر / 4 بازدید