بسمه تعالی

بررسی استنادی يکی از مباحث جالب توجه در رشته کتابداری است که طی آن با بررسی در حوزه های مختلف علوم می توان به شاخص های جالب توجهی دست يافت. به عنوان مثال با بررسی استنادی در پايگاه های مختلف می توان رشد علم و دانش و افراد هسته و مجلات هسته و نيز موضوعات مورد علاقه و مورد بررسی قرار گرفته توسط متخصصان را مورد شناسايی قرار داد. در بررسيهای استنادی آمار قابل توجهی درباره رشد علوم می توان بدست آورد. با کليک به اينجا می توان به نمونه ای از اين بررسيها که درباره رشد علوم پزشکان ايران در مدلاين انجام گرفته  دست يافت.

/ 0 نظر / 2 بازدید