تعامل انسان و اطلاعات پا به عرصه وجود نهاد!

درود بر شما

"تعامل انسان و اطلاعات"، نشریه ای است که در دانشگاه خوارزمی منتشر می شود. این مجله، در حوزه های متنوع موضوعی مرتبط با تعامل انسان و اطلاعات به انتشار مقاله خواهد پرداخت و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. برای این مجله نوپا آرزوی موفقیت دارم.

با احترام

معرفت

/ 0 نظر / 26 بازدید