نمایه و نمایه سازی!

هنوز که هنوز است به نظر می رسد نمایه و نمایه سازی اهمیت بسیاری دارد. هفته پیش در کتابخانه عمومی کومش سمنان به دنبال منبعی بودم که بتواند تعریفی مناسب از معرفت شناسی ارائه دهد. به دلیل ضیق وقت، تعدادی کتاب از کتابخانه گرفتم که به لحاظ موضوعی مرتبط با این موضوع بودند. وقتی کتابها را بردم خانه و شروع به خواندن کردم، متاسفانه مغبون شدم. هیچ مطلب مفیدی نیافتم. به نظرم جای خالی نمایه در آثار فارسی بسیار احساس می شود. اگر نویسنده یا نویسندگان محترم برای آثارشان نمایه تولید کنند بسیاری از فرصت های سوخته خوانندگان دیگر سوخته نبودند. نمایه اهمیت دارد ولی به نظر می رسد که هنوز هم نویسندگان بر اهیمت آن آگاه نیستند.

امیدوارم روزی برسد که هر کتابی که چاپ می شود حتما نمایه داشته باشد. گرچه به نظر می رسد ما کتابداران و کارشناسان علم اطلاعات نیز در معرفی و اهمیت نمایی این مهم کم کاری کرده ایم. یکی از کاستی های ما، عدم توجه جدی به این مقوله است. وقتی که انجمن نمایه سازان آمریکا را نگاه می کردم جای خالی شکل گیری و تاسیس انجمن نمایه سازان ایرانی را به شدت احساس کردم. به نظر می رسد ایجاد و تاسیس انجمن نمایه سازان ایران بتواند در این زمینه بسیار مفید باشد.

با احترام


/ 0 نظر / 16 بازدید