روش شناسی کیو!

درود

مطلبی اخیرا از بنده در خبرگزاری لیزنا منتشر شده است با عنوان "روش شناسی کیو" که برای علاقه مندان حوزه روش شناسی پژوهش ممکن است جالب توجه باشد. برای مطالعه آن می توانید از این لینک استفاده کنید.

مشخصات انتشار این مطلب به صورت زیر است

روش شناسی کیو:روشی قابل استفاده در علم اطلاعات و دانش شناسی. رحمان معرفت،(لیزنا: گاهی دور/ گاهی نزدیک ۱۵۱)یکشنبه، 5 اردیبهشت 95.

با احترام


/ 0 نظر / 24 بازدید