المپیاد کتابداری و اطلاع رسانی!

با سلام و احترام

 موضوع برگزاری المپیک ورزشی و نیز المپیادهای علمی، چندی پیش زمینه فکر کردن در خصوص المپیاد کتابداری را در بین برخی دوستان ما فراهم کرد. اینکه در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی هم بتوانیم المپیادهای علمی برگزار کنیم، اندیشه جالبی است که نیاز به پروراندن و بحث و مذاکره بیشتر دارد. دانشجویان کتابداری دانشگاه سمنان در سطح دانشکده برخی مسابقات برگزار می کنند مانند انتخاب برترین بروشور در درس مرجع شناسی و غیره که به نظر می رسد می تواند یکی از مواردی باشد که در المپیادهای کتابداری از آن بهره گرفت. به نظر می رسد در صورتی که موضوع المپیاد کتابداری و اطلاع رسانی بتواند شکل گیرد مبنای مناسبی برای ایجاد انگیزه و شناخت خلاقیت ها، تبلیغ حرفه ای و مسائلی از این دست ایجاد نماید.

معرفت

/ 5 نظر / 6 بازدید

خیلی ایده ی جالبی است امیدوارم عملی و اجرا شود

به نظر من واجبتر ازاین ان است که ما کتابداران اطلاع رسانی کنیم درباره ی رشتمون و این رشته ی باکلاس و البته مظلوم رو به همه بشناسانیم و نامی در خور برای آن انتخاب کنیم [لبخند]

نامش درخوراست ولی چون جامعه ی ایرانی با کتاب میانه ی خوبی ندارند ازاین رشته با این نام نیز دل خوشی ندارند[بازنده]

یه آشنا

نکنه می خوای مسخره خاص و عام بشیم همین طوریشم تحویل نمی گیرند .

یه آشنا

نکنه می خوای مسخره خاص و عام بشیم همین طوریشم تحویل نمی گیرند .