رویارویی یا نارویارویی! مساله اینست!

درود

گاهی پیش می آید که در خانه هستی و دلت می خواهد کاری انجام دهی. نگاهی به کارهای پیش رو و به آنچه که قبلا انجام داده ای می اندازی. دلت می خواهد کاری سوای آنها انجام دهی، نمی خواهی مطالعه کنی و فقط می خواهی جستجو کنی. وارد صفحه جستجو می شوی و جستجو می کنی. نمی دانی به دنبال چه هستی. ایمیلت را کنترل می کنی، به وبلاگت سر می زنی. چنگی به دل نمی زند. به سایت های خبری سرک می کشی. خبری نیست. سیاست و اقتصاد هم که جای خود را دارد. در فرهنگ هم همیشه کشمکش وجود دارد. دلت می خواهد این صفحات را ببندی. می بندی و چشمت را هم.

اما دلت هنوز به دنبال جستجوست. هنوز قانع نشده است. چاره ای نیست. باید رویارو شوی. باید با اطلاعات جدیدی رویارو شوی تا دلت آرام گیرد. شاید کسب تصادفی اطلاعات بتواند شما را آرام کند. همینطور است. با کسب تصادفی اطلاعات، آنچه به دنبالش هستی برایت فراهم می شود. گاهی که به صورت تصادفی اطلاعاتی کسب می کنی در واقع با اطلاعات جدیدی مواجهه شده ای.

گاهی از اطلاعاتی که به صورت تصادفی کسب کرده ای، به صورت فرصت طلبانه استفاده می کنی و برخی از نیازهای عاطفی و شناختی ات را رفع می کنی. نظریه رویارویی اطلاعات یا مواجهه اطلاعاتی اثر سندا اردلز نیز به همین اشاره دارد. رویارویی اطلاعاتی به عنوان نوع خاصی از کسب فرصت طلبانه اطلاعات است و به صورت یک نمونه کشف تصادفی اطلاعات در حین جستجوی فعالانه برای اطلاعاتی دیگر تعریف می شود (سندا اردلز در کتاب نظریه های رفتار اطلاعاتی، ویراسته کارن فیشر و همکاران).

رویارویی یا نارویارویی! مساله اینست. اتفاقا خانم اردلز به این موضوع هم اشاره کرده است. ایشان معتقدند که چهار دسته کاربران بر مبنای دریافت آنها از تجربه رویارویی اطلاعات وجود دارد: رویارو شوندگان عالی، رویارو شوندگان، رویارویی شوندگان اتفاقی و کاربران بدون رویارویی.

بنابراین ممکن است گاهی با اطلاعات جدید به صورت تصادفی رویارو شوی و گاهی هم رویارو نشوی. امیدوارم همواره به صورت تصادفی با اطلاعاتی رویارو شوید که برایتان بسیار لذت بخش باشد.

با احترام

 


/ 0 نظر / 156 بازدید