با سلام و احترام

 امروز با آقای اشرفی ريزی درباره صنفی بودن انجمن صحبت می کرديم  به نظر آقای اشرفی انجمن کتابداری بايد ماهيت صنفی داشته باشد تا بتواند پشتوانه کتابداران باشد. من از دوستانم شنيده ام که ظاهرا قرار است جنبه صنفی انجن توسط همکاران و ديگر دوستانمان در خانه کتاب پيگيری شود. به نظر می رسد صنفی شدن انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران ميتواند نقش مهمی در توسعه و پيشرفت کتابخانه ها و کتابداران داشته باشد. اميد وارم اين مساله به زودی حل شود و در سايه انجمن بتوانيم در توسعه و پيشرفت کتابخنانه ها و افزايش موقعيت حرفه ای کتابداران گام برداريم.

در حين صحبت در اين باره  آقای اشرفی در صحبتهای خود به نقش رسانه ها در هدايت افکار عمومی اشاره کرد و با توجه به مطالعاتی که در اين باره داشته اند جريان بين المللی اطلاعات را مورد توجه قرار دادند.  به نظر می رسد موضوع  بهره گيری از رسانه ها در کتابداری واطلاع رسانی موضوعی جالب و بحث برانگيز باشد اگرچه در دوره های تحصيلی گاها مطالبی درباره جريان بين المللی اطلاعات توسط اساتيد به دانشجويان گفته می شود اما به طور عميق به اين موضوع پرداخته نمی شود. به نظر می رسد گزارش مک برايد به عنوان اولين قدم برای مطالعه در اين حوزه مناسب باشد.    

با تشکر معرفت

/ 1 نظر / 2 بازدید

آقای معرفت من یکی از دوستداران کتابداری هستم لطفا اطلاعات کلی بیشتری در صورت امکان برای من بفرستید