آذری‌ها بدون شلیک یک گلوله تهران را گرفتند

وقتی داستان "آذری غریب" نوشته ای مبتنی بر واقعیت از دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، را می خوانی، ضمن آنکه دلت می گیرد و به سرنوشت جوان آذری غیور و غریب این مرز و بوم افسوس می خوری، به خویشتن خویش و آذری بودنت افتخار می کنید.

در جایی از متن، دکتر زیبا کلام می خواهد شوری در افضل بیافریند جمله ای می نویسد که عین عبارت اینست " آذری‌ها بدون شلیک یک گلوله تهران را نه تنها گرفتند، بلکه خوردند. نوش جانتان، چون عُرضه دارید و پشتکار"، جمله ای که افضل و افضل ها را شاید بتواند به هیجان بیاورد و خودباوری برایشان بیآفریند. من نیز همواره اعتقاد داشته ام که پشتکار و عُرضه همشهریان و همزبانان ما از آنها انسانهای بزرگ ساخته و خواهد ساخت. نگاهی به تاریخ این واقعیت را برجسته تر می کند.

خواندن قصه کوتاه زندگی افضلی که دکتر صادق زیبا کلام روایت می کند خالی از لطف نیست.

با احترام

معرفت/ 0 نظر / 37 بازدید