وقتی دل سودایی می رفت به بستانها...

با سلام

وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها

با تماشای سریال تلویزیونی "وضعیت سفید" انسان یاد دوران نه چندان قدیم می افتد. زمانی که ساعتهای مدید خاموشی و قطع برق را با نوازشهای مادرانه و خاطرات شیرین پدر و شیطنت های کودکانه برادران و خواهران کوچکمان بسر می بردیم. روزهای تکرار نشدنی با خاطرات تکرار نشدنی! گاهی نگاهی به گذشته می تواند شیرینی آن خاطرات را دوباره به یادمان آورد. چند روز پیش که ظاهرا به دلایل شرایط جوی برق منزلمان به مدت کمتر از یکساعت قطع شد، شمعکی روشن کردم و در روشنایی محدود آن یاد ایام کردیم. یادش بخیر...

با احترام

معرفت

/ 1 نظر / 23 بازدید
سخايي

گاهی عکسی را می سوزانیم گاهی عکسی ما را می سوزاند گاهی با دیدن یک عکس ساعت ها گریه می کنیم گاهی سالها با یک عکس زندگی می کنیم..!