کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار پارس آذرخش در دانشگاه سمنان

درود بر شما
قرار است یک کارگاه آموزشی در خصوص آشنایی با نرم افزار پارس آذرخش در روز سه شنبه مورخ 1393/7/29 ساعت 13 الی 15:30 در دانشکده روان شناسی سمنان برگزار شود. این کارگاه ظاهرا توسط سرکار خانم دکتر مریم نظری برگزار خواهد شد. امیدوارم بتوانم در کارگاه حضور یابم. در عین حال از تمام دانشجویانی که تلاش کردند تا کارگاه مذکور برگزار گردد تشکر می کنم. بویژه از دانشجویان محترم انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان که پیگیری تا حصول نتیجه این کار را برعهده داشته اند.
با احترام
/ 3 نظر / 28 بازدید
بیخیال

تکرار مکررات کاش حداقل فایده ای داشته باشد افتخار این نباشد که کارگاه توسط فردی برگزار میشود که در خارج از کشور تحصیل کرده است نهایتا چه نتیجه ای بدست خواهد آمد چه چیز یاد خواهیم گرفت دلم دانستن نادانسته هایی را میخواهد که نیاز به هیچ دانشگاه و کارگاهی را ندارد

(:

فقط غر بزن[زبان][چشمک]

...

به نظرم کار گاه برگزار شده واقعا دانستن نادانسته هایی بود که نیاز به دانشگاه و کارگاه نداشت. خانم نظری خیلی ساده دانشجویان را با افق رشته آشنا کردند.. مجال نیست.. از نظرم تلنگری بود..