با سلام و احترام
نشست سالانه و مجمع عمومي انجمن امسال با برنامه ويژه اي كه كميته ويژه همايش هاي انجمن ترتيب داده بود به پايان رسيد در اين نشست قرار بر اين بود كه پس از ارائه گزارشهاي عملكرد سالانه شاخه هاي استاني از خانواده زنده ياد مزيناني تجليل به عمل آيد. قرار بود سرود كتابدار هم پخش شود.
در اين نشست ميهمانان  دعوت شده (آقاي دكتر حري. دكتر فتاحي .خانم دكتر عصار. آقاي  دكتر شمسبد و آقاي دكتر دياني) درحلي به ارائه سخنراني چند دقيقه اي خود پرداختند كه گزارشهاي خلاصه شده عملكردشاخه هاي استاني مدتي فضاي جلسه را با آمار و ارقام پوشانده بود خبر جالب آقاي حافظيان رضوي در مورد بودجه انجمن اين فضا را با شادي و خنده تغيير داد و به دنبال آن ميهمانان مدعو  به عنوان سخنران به ايراد سخنراني چند دقيقه اي پرداختند.مباحث مربوط به مشكلات بنيا دين كتابداري مطرح شد.
سرآغاز بحث ها با تعبيرجالب و تامل برانگيز جناب اقاي دكتر حري آغاز شد وي با بيان تعبير دستفروش اشاره نمودند  كه تخصصي شدن  و تخصصي برخورد كردن  به عنوان يك فاكتور مهم و  ضروري براي اساتيد بايد مد نظر قرار گيرد. به نظر مي رسد تمامي مباحث مطرح شده به نوعي با همين تعبير قابل پاسخگويي باشند.
نكته اي كه آقاي اميرخاني در باره نسخ خطي و كمبود متخصص در اين حيطه  مورد اشاره قرار دادند نيز بسيار قابل تامل بود دكتر دياني نيز  با اشاره به نبود آدم( متخصص)  در بعضي حيطه  هاي كتابداري پاسخي دادندكه به دنبال آن سركار خانم عماد خراساني با تاكيد  بر داشتن آدم (متخصص)  اما نديدن اين متخصصان توسط بعضي افراد!!!  در اين حيطه تا چند دقيقه اي محيطي چالش  مدار در نشست فراهم نموند به قول بعضي از دوستان اين چند دقيقه آخر خيلي خيلي جذاب بود و ايكاش مسولين برگزاري اين قسمت ها رابيشتر پخش كنند !!!  اما نكته قابل ذكر سرفصلهاي پيشنهادي دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه فردوسي مشهد بود به نظر مي رسدآقاي  دكتر فتاحي به دليل كمي فرصت نتوانستند از پيشنهاد هايي كه توسط همكارانشان در مشهد ارائه شده بود دفاع كنند ( باز هم مثل هميشه ميهمان مدعو جلسه رابه گونه اي به صورت نيمه تمام ترك كردند  و بسياري  از دوستان را با مجموعه اي  از سوالهاي متنوع و جالب بافي گذاردند به گونه اي كه يكي از همكاران كه به نظر مي رسيد دانشجوي كارشناسي دانشگاه الزهرا بود بسيار ناراحت شدكه نتوانست سوالهاي خود را بپرسد) به نظر مي رسد
ظاهرا كيمته برگزاري همايش هاي انجمن قول داده است كه در آينده نزديك اين سلسله بحث ها را در قالب سمينارهاي مداوم پيگيري نمايد به محض كسب خبرهاي جديد به اطلاع دوستاني كه تشريف نداشتند خواهيم رساند
/ 0 نظر / 11 بازدید