پرفسور کوکبی و بازنشستگی!

درود

وقتی خبر بازنشتگی پرفسور کوکبی، استاد محبوبم، را در خبرگزاری لیزنا خواندم با خود گفتم: پرفسور کوکبی و بازنشستگی! استاد محبوبی که خاطرات بیشماری از دل بزرگی و دانش ورزی و خردمندی اش در ذهنم نقش بسته است. هنوز هم گاهی اولین روز کلاس درس کارشناسی ارشد با استاد عزیزم را در ذهنم مرور می کنم. چه روزهای خوبی بود و چه دوران باشکوهی. 

با آن کلاس خاص خودش در راهرو دانشکده به سرعت قدم برمی داشت تا هرم آتشین هوای اهواز را با زبان شیرین و کلام پرنفوذش یکی کند و آنچه می داند را بی پیرایه و دلنشین به دانشجویانش منتقل کند.

یادش بخیر! رسول زوارقی و پرسش های هوشمندانه اش. یاد امیر رضا اصنافی عزیزم و قدم زدن هایمان در کنار رود کارون، یاد سردار نظری و نگاه مهربانش دل بزرگش و کوچکی دنیا در برابر دیدگانش، یاد فرشید دانش و محله شلنگ آباد اهواز و یاد آن شبی که درس می خواندیم و برق رفت و در تاریکی شب در محله های اهواز قدم زدیم، دهشتناک! یاد این جمله معروف" اطلاعات قدرت است" و محسنی عزیز، یاد خانم حمیدی و صباغ نژاد بخیر... یاد باد آن روزگاران یاد باد...

اینها همه مرا به یاد اهواز می اندازد. یاد استاد کوکبی و مهربانی هایش، یاد استاد بیگدلی و دلسوزیهایش، دکتر استاد فرج پهلو و نگاه خاصش، یاد استاد عصاره و پیگیری هایش، یاد استاد معرف زاده و خاطراتش...

استاد کوکبی عزیز، استاد اخلاق و علم زندگی است. استادی که هیچگاه آرام و قرار ندارد و نخواهد داشت. مگر می شود او را بازنشسته نامید. هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق...

هنوز هم صدای دلنشین این استاد عزیز را در راهروهای مغزم می شنوم و معرفتش همیشه ستودنی است...


/ 0 نظر / 140 بازدید