جشن پایان سال دانشگاه سمنان!

درود

در پایان هر سال و در آستانه سال نو، در دانشگاه سمنان همه ساله مراسم پایان سال در برگزار می گردد. در این مراسم معمولا مدیران ارشد دانشگاه گزارشی از فرازو فرودهای دانشگاه و موفقیت ها و کاستی های آن ارائه می دهند. از بازنشستگان هم تقدیر می شود و یاد آنهایی که در سال گذشته در جمع ما بودند و اکنون نیستند، گرامی داشته می شود.

وقتی انسان فکر می کند که قرار است روزی برسد که دیگر در این دنیا نباشد، دلش ناآرام می شود. لحظه ها می گذرند و عمر انسان هم. بهار پرطراوت گرچه زیباییها و مهربانی های بیشماری را به انسان تحفه می کند، اما یاداور گذر عمر نیز می باشد.

چه خوب است که وقتی به گذشته باز می گردیم، طیفی رنگی از نیکی ها و نیک اندیشی ها در خاطرمان نقش ببندد و از یادآوری آن احساس شعف و غرور نماییم. همواره به گونه ای زندگی کنیم که دم را غنیمت بدانیم. اکنون باید زندگی کرد، اکنون باید شاد بود، اکنون باید بخشید، اکنون باید از زیباییها و مهربانی های فراوان لذت برد، اکنون باید از نعمت ها و بخشش های بیشمار خداوند بهره برد و قدر آنها را دانست، اکنون باید از عشق سخن گفت و به عشق زندگی کرد و با آن ادامه داد. اکنون باید در دنیا قدم زد، همراه پدر راه رفت، دل به مهر مادر داد، دست برادر و خواهر را گرفت، با فرزندان خود، دخترکان و پسرکان شیرین گفتار و نمکین رفتار، همسخن شد و به دنیا لبخند زد.

یادمان باشد که خیلی زود، دیر می شود.

بهار دل انگیز یادآور مهربانی هاست. دلتان بهاری....

با احترام

معرفت


/ 0 نظر / 46 بازدید