آزمون جامع برگزار شد!

درود

دیروز چهارشنبه، 30 اردیبهشت 1394 از ساعت هشت صبح تا چهار و نیم بعد از ظهر مشغول پاسخ گویی به آزمون جامع دوره دکتری بودیم. یک سره مشغول نوشتن پاسخ سوالها بودیم و خستگی مفرط و درد گردن و انگشتان، یکی از محصولات جانبی این آزمون بود که تا دیر وقت گریبانگیرم بود. خوشبختانه امروز بهتر شده ام. دیروز روز خوبی با دوستانم سپری کردم. دوباره بعد از مدتها، همدیگر را از نزدیک دیدیم. آزمون جامع نیز به پایان رسید. در ملاقات با آقای محمود سنگری عزیز نیز که این مدت زحمت بسیاری برای هماهنگی برگزاری آزمون کشیده بودند، از ایشان تشکر کردیم. دیروز روز خوبی بود و امروز، یعنی 31 اردیبهشت 94 حتما روز بهتری خواهد بود. به قول یکی از دانشجویانم "مطمئنم!، 60 درصد!"

با احترام

/ 1 نظر / 26 بازدید
مرضیه

عزیزم موفقیتت در آزمون جامع رو صمیمانه بهت تبریک میگم[قلب][قلب][قلب] روزگارت شاد[گل][گل][گل]