پنج شنبه های کتابخانه ای!

درود

یکی از قرارهای من با عزیزانم، ستایش و سبحان، پنج شنبه های کتابخانه ای است. با هم قرار گذاشته ایم هر پنج شنبه در کتابخانه عمومی شهر باشیم. در میان قفسه های کتابخانه قدم می زنیم و آنها را مرور می کنیم. گاهی هم به تماشای افراد کتابخوان می نشینیم. یکی از کارهای خوب کتابخانه های عمومی کلاس های قصه گویی است. گاهی بچه ها در این کلاس ها شرکت می کنند و من فرصت مطالعه بیشتر پیدا می کنم. گاهی قدم زدن در کتابخانه، روح انسان را به روح تاریخ گذشته نزدیک می کند. احساس می کنی که دست در دست گذشتگان قدم می زنی و از هوایی که آنها تنفس کرده اند، استشمام می کنی. 

چقدر پنج شنبه های دوست داشتنی داریم. کتابگردی در کتابخانه، روحمان را جلا می دهد.

با احترام

معرفت


/ 0 نظر / 145 بازدید