با سلام و احترام

امروز در اينترنت به دنبال مطلالبی درباره وب سايت های کتابخانه های عمومی در ايران می گشتم ظاهرا به نظر می رسد که تعداد کمی از کتابخانه های عمومی در ايران دارای وب سايت می باشند. به نظر می رسد توجه به وب سايت های کتابخانه های عمومی در ايران بسيار کم بوده است. در حالی که در کشورهايی توسعه يافته مانند انگلستان اهميت خاصی به کتابخانه های عمومی و وب سايت های آنها می دهند به گونه ای که با يک جستجوی ساده بيش از يکصد سايت کتابخانه عمومی در صفحه جستجوی شما ظاهر می شود.

يکی از اين وب سايت های ايرانی که ظاهرا چندوقتی هم است که به روز نشده است کتابخانه خاوران به آدرس زير می باشد.

                               http://www.khavaran.8k.com

با تشکر معرفت

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمد رضا کشانی

با سلام و ادب می خواستم يک کتابخانه عمومی تحت نظارت شهرداری اصفهان با عنوان کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان که انواع خدمات نوين کتابخانه ای و اطلاع رسانی روز ايران و جهان( امانت بین کتابخانه ای ُ پیک داناییُ خدمات مرجع تلفنی و الکترونیک ُ طرح انتظار مطالعه و .... در ان اجرا می شود خدمت شما معرفی نمايم

محمد رضا کشانی

با سلام و ادب می خواستم يک کتابخانه عمومی تحت نظارت شهرداری اصفهان با عنوان کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان که انواع خدمات نوين کتابخانه ای و اطلاع رسانی روز ايران و جهان( امانت بین کتابخانه ای ُ پیک داناییُ خدمات مرجع تلفنی و الکترونیک ُ طرح انتظار مطالعه و .... در ان اجرا می شود خدمت شما معرفی نمايم