معرفت بلاگ

یادداشت ها و دلمشغولیها و مسائل مرتبط با موضوعات حرفه ای

المپیاد کتابداری و اطلاع رسانی!
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: المپیاد کتابداری و اطلاع رسانی ، گروه کتابداری سمنان

با سلام و احترام

 موضوع برگزاری المپیک ورزشی و نیز المپیادهای علمی، چندی پیش زمینه فکر کردن در خصوص المپیاد کتابداری را در بین برخی دوستان ما فراهم کرد. اینکه در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی هم بتوانیم المپیادهای علمی برگزار کنیم، اندیشه جالبی است که نیاز به پروراندن و بحث و مذاکره بیشتر دارد. دانشجویان کتابداری دانشگاه سمنان در سطح دانشکده برخی مسابقات برگزار می کنند مانند انتخاب برترین بروشور در درس مرجع شناسی و غیره که به نظر می رسد می تواند یکی از مواردی باشد که در المپیادهای کتابداری از آن بهره گرفت. به نظر می رسد در صورتی که موضوع المپیاد کتابداری و اطلاع رسانی بتواند شکل گیرد مبنای مناسبی برای ایجاد انگیزه و شناخت خلاقیت ها، تبلیغ حرفه ای و مسائلی از این دست ایجاد نماید.

معرفت