معرفت بلاگ

یادداشت ها و دلمشغولیها و مسائل مرتبط با موضوعات حرفه ای

روز معلم مبارک!
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: روز معلم

با سلام

هر سال در چنین روزی یاد و خاطره معلمان عزیزمان گرامی داشته می شود. وقتی به دوران تحصیلمان نگاه می کنیم زحمات بی دریغ معلمان و اساتیدمان برایمان متجلی می شود. تمام دوران تحصیل از دوران ابتدایی تا دبیرستان هنوز هم آهنگ دلنواز و طنین صدای معلمانمان و دبیرانمان در گوشمان هست. هنوز هم از درسهایی که از دکتر مهری پریرخ، مرحوم دکتر اسدالله آزاد، جناب آقای دکتر فتاحی، دکتر فرج پهلو، دکتر کوکبی، اندیشمند فرزانه جناب آقای دکتر بیگدلی، دکتر دیانی عزیز، استاد یغمایی، جاویدی مهربان، استاد زندگی و ادب دکتر مجذوب صفا و بسیاری اساتید دیگر آموختیم، بهره مندیم. درس زندگی، آزادگی و ادب  و انسانیت را در محضرشان آموختیم. قدر آنها را ندانستیم و  سپاس زحماتشان را شاید نتوانیم بجا آوریم. امید که شاگردان خوبی بوده باشیم.

با احترام

معرفت