معرفت بلاگ

یادداشت ها و دلمشغولیها و مسائل مرتبط با موضوعات حرفه ای

نمايه سازی چيست؟
ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

 با سلام واحترام

نمايه سازی درواقع تحليل مدارک جهت استخراج کليد واژه های آن برای شناساندن به خواننده می باشد. نمايه های کتاب که در صفحات انتهايی کتابها قراردارند از نتايج اين تحليل مدرک می باشند. چکيده هم خلاصه ای جامع از يک اثر می باشدکه توسط نويسنده يا کتابدار يا فرد ديگری که دارای تخصص موضوعی می باشد نوشته می شود. دراين بلاگ مطالبی مرتبط با حوزه کتابداری واطلاع رسانی باتاکيد بر نمايه سازی وچکيده نويسی ارائه خواهد شد.

 در جايی خواندم که کتاب بدون نمايه ارزش مطالعه وخواندن ندارد. اهميت نمايه ها وچکيده ها برای همه افرادی که با سيل عظيم منابع اطلاعاتی روبرو هستند شناخته شده است. تلاش ما در اين وبلاگ معرفی انواع نمايه هاوچکيده هاونيز مباحث گوناگون مطرح شده در اين حوزه خواهد بود. اميدوارم مورد استفاده قرارگيرد.