معرفت بلاگ

یادداشت ها و دلمشغولیها و مسائل مرتبط با موضوعات حرفه ای

بررسی نحوه ويراستاری نشريات کتابداری (مقاله ترجمه شده)
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

با سلام و احترام

متن مقاله ای که ترجمه اینجانب و اسماعیل حبیبی است و در مورد بررسی نحوه ویراستاری نشریات کتابداری است در سایت کتابخانه ملی ایران و در فصلنامه کتاب قرار داده شده است. با استفاده از کلیک روی اینجا می توانید آنرا مشاهده کنید.

باتشکر

معرفت


 
بحثی پيرامون پرداخت های کمی به کتابداران در قبال کارهای کيفی
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

جانا سخن از زبان ما مي گويي...

      هنگامی که در شماره 26 خبرنامه انجمن کتابداران ايران تيتر « کتابداران، کارهای کيفی، پرداخت های کمی» را خواندم و در شمارة بعدی نيز به مطالعة مطالب مرتبط با اين موضوع پرداختم، در ذهنم  اين مصرع مشهور تداعی شد که « جانا سخن از زبان ما مي گويي....».

  مباحث مطرح شده در متون مذکور عمدتاٌ حول اين موضوع بودند که وظايف و فعاليت های کتابداران کيفی است و ارزشگذاری فعاليت های آنان بسيار مشکل است. با احترام به ديدگاه های صاحبنظران و تأييد مطالب ارائه شده توسط آنان بايد عرض کنم که به عنوان يک دانشجوي کتابداری و فردی که چندين سال در کتابخانه ها و در   بخش های مختلف کتابخانه مشغول خدمت بوده ام، با خواندن متون مذکور، دغدغه هاي هميشگی کتابداران در ارتباط با پرداخت های مالی به آنان در قبال فعاليتشان در کتابخانه ها، در ذهن بنده نيز خطور کرد زيراکه برای اينجانب نيز اين  دغدغه ها در گذشته همواره وجود داشته و اکنون نيز برای همکاران کتابدار وجود دارد.

   به عنوان يک موضوع مهم، همواره اين اعتقاد در ميان همکاران کتابدار وجود دارد که " در کتابخانه ها همواره کار وجود دارد و کتابخانه ها هيچگاه خالی از کار نيستند". از طرف ديگر عمدة فعاليت های کتابخانه ای کيفی هستند و متأسفّانه اين فعاليت های کيفی در چشم مديران و مسئولين ناآشنای با اصول و قواعد کتابداری نمود چندانی ندارند. براساس تجربه ای که نگارنده در بخش های مختلف کتابخانه داشته است شايد به جرأت بتوان گفت که اکثر کتابداران کتابخانه های کشور (عمومی، دانشگاهی و ... ) وظايف و مسئوليت هايی فراتر از آنچه که بايد قانوناٌ و عرفاٌ بر عهده گيرند، بر عهده دارند و اين در حالی است که به نقل از سرکار خانم دکتر حريری (در مصاحبه خبرنامه انجمن با ايشان در شمارة 26 خبرنامه)، اين سربازان گمنام، بسياری از فعاليت هايشان را در پشت جبهه و خارج از ديد و اطلاع مخاطبان کتابخانه انجام می دهند. نکته جالبتر آنست که برغم وجود شرح شغلی برای بسياری از کارمندان ديگر، برای همکاران کتابدار در کتابخانه ها (و يا حداقل در کتابخانه هايي که بنده در آنها خدمت نموده ام) شرح وظايف شغلی مشخصی موجود نمی باشد و اين در حالی است که اکثر کتابخانه ها با حداقل نيرو  انسانی حداکثر خدمات را ارائه می دهند.

   به نظر می رسد يکی از دلايل کم توجهّی مسئولين و تصميم گيرندگان مالی تعيين کنندة حقوق و دستمزد کتابداران، نگرش نامساعد جامعه نسبت به کتابداران و ماهيت کاری آنهاست. به نظر می رسد که يکی از دلايل اين کم توجهی گروه مذکور به وضعيت مالی کتابداران نيز، از يک طرف به خود کتابداران و دانشجويان کتابداری باز   می گردد و از طرف ديگر به نقش افراد تأثير گذار و اساتيد محترمی  باز می گردد که دارای ظرفيت های تأثيرگذاری بالقوة بسيار بالايي در جامعه می باشند. به نظر می رسد که تأثيرگذاری بر اذهان عمومی و اذهان تصميم گيرندگان مالی تعيين کنندة حقوق و دستمزد کتابداران، از طريق تبليغات مداوم درجامعه، ارتباطات مستمر با نشريات روزانه و بهره گيری از بزارهای اطلاع رسانی و حضور پررنگ در نشريات کثيرالانتشار دارای مخاطبان گسترده امکانپذير است. متأسفانه کمتر کتابدار، دانشجوی کتابداری و يا عضو هيأت عملی در گروههای کتابداری را مشاهده می کنيم که در نشريات روزانه يا هفتگی (به جز انگشت شماری از اساتيد محترمی که به نظر می رسد شمار آنها بسيار اندک باشد) دست به قلم می شوند و از مسائل و مشکلات کتابداران و جامعة کتابداری حرفی به ميان مي آورند.

   در نشريات و روزنامه های کثيرالانتشار کشور گاهاٌ اخباری در مورد کتابخانه ها، کتابداران و مشکلات آنها به صورتی مختصر و کوتاه مشاهده می شود (مانند اخباری که اخيراٌ در مورد کتابداران کتابخانه های عمومی در روزنامه ها و در ارتباط با عدم پرداخت حقوق آنها منتشر شد که در نهايت منجر به دخالت مستقيم وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اين مورد شد و به نظر می رسد با توجه به اخبار بعدی منتشر شده در روزنامه ها کتابداران درنهايت توانستند حقوق عقب افتاده خود را دريافت نمايند)، اما کتابداران و کتابخانه ها نه تنها در حوزة مسائل مالی بلکه در بسياری از حوزه های ديگر نيز دارای مشکلات عديده ای هستند که گفتن  آنها در اين مجال تکرار مکررات است و به نظر می رسد مخاطبان خبرنامه انجمن به خوبی با آنها آشنايند ولی متأسفانه اين مسائل به صورت خبری و تحليلی در روزنامه ها و نشريات با مخاطب گسترده منعکس نمی شوند.

   به نظر می رسد دانشجويان و اساتيد کتابداری بايد از تمامی ظرفيت های بالقوة موجود جهت انعکاس اين مشکلات در جرايد بهره گيرند و با ارائه راهکارهای علمی و منطقی زمينه را برای تغيير نگرش افراد تأثيرگذار بر رشد و تعالی کتابداری و اطلاع رسانی و کتابداران فراهم نمايند و بی شک تأثيرگذاری بر جامعه و تغيير نگرش تصميم گيرندگان، نيازمند عزمی همه جانبه از سوی کتابداران در بيان مشکلات و چالش ها همراه با ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات و تعالی و رشد کتابخانه ها و وضعيت کتابداران است. تلاش برخی از دانشجويان و اساتيد کتابداری برای راه اندازی خبرگزاری کتابداران ايران که اخيرا جسته و گريخته اخباری در مورد آن به صورت غير رسمی در بين کتابداران ايران مطرح شده است نيز گامی بزرگ در عرصه فعاليت های کتابداری ايران محسوب می شود. اين حرکت قابل ستايش بوده و  راه اندازی و شکل گيری آن می تواند در تأثير گذاری بر جامعه و ارائه نقطه نظرات و ديدگاه های کتابداران در سطح جامعه بسيار مؤثر باشد.

باتشکر

رحمان معرفت

دانشجوی دکترای

کتابداری و اطلاع رسانی


 
 
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

با سلام و احترام
براي آنكه به مقاله اي كه درباره مجموعه گستري اخيرا در فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني آستان قدس رضوي منتشر شده است نگاهي بيندازيد كافيست از اين لينك استفاده كنيد
با تشكر معرفت