معرفت بلاگ

یادداشت ها و دلمشغولیها و مسائل مرتبط با موضوعات حرفه ای

 
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ مهر ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

با سلام و احترام

روند روبه گسترش فناوری های نوين اطلاعاتی و افزايش حجم اطلاعاتی موجب سردرگمی افراد و متخصصان در حوزه های علمی و پژوهشی می شود. يادگيری و آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی برای تمامی افراد جامعه امری ضروری و مهم شده است. بهره گيری از مهارت های سواد اطلاعاتی در اين محيط باعث افزايش سرعت و کاهش هزينه ها می شود. در عين حال سردرگمی متخصصان نيز به حداقل می رسد.

مهارت های سواد اطلاعاتی مهارت هايی هستندکه پژوهشگر يا هر مراجعه کننده به سيل عظيم اطلاعات در جامعه اطلاعاتی را به صورتی صحيح به اطلاعات  مورد نياز خويش رهنمون می نمايد. دکتر فتاحی در مقاله ا ی با اشاره به شيوه های بهسازی رفتار اطلاع جويی در پژوهش توصيه می کند کتابداران به عنوان مشاوران اطلاعاتی نقشی مهم در توسعه مهارت های اطلاع يابی و سواد اطلاعاتی مراجعان و پژوهشگران می توانند ايفا نمايند.

توجه به مهارت های سواد اطلاعاتی در کشور ما ايران به تازگی بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که برخی از سمينار های کتابداری و اطلاع رسانی در چند سال اخير به اين مهم پرداخته اند.

با تشکر رحمان معرفت